Η i-nsurance σας καλωσορίζει στον ανανεώμενο διαδικτυακό της κόμβο.
Πλοηγηθείτε στις ηλεκτρονικές μας σελίδες και γνωρίστε τη φιλοσοφία της εταιρίας μας, τα προιόντα και τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

Ασφάλειες Αυτοκινήτου

                  Ασφάλειες Αυτοκινήτου

5.0/5 rating (2 votes)
Επιλέγοντας ασφαλιστική κάλυψη για το αυτοκίνητό σας, θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε συνεχή, αξιόπιστη, ολοκληρωμένη υποστήριξη και, το σημαντικότερο, ξεκάθαρες ασφαλιστικές καλύψεις και παροχές.Ασφαλιστικά Προγράμματα που σας εξασφαλίζουν από:

 • Αστικές Ευθύνες-Σωματικές Βλάβες κατά άτομο
 • Αστικές Ευθύνες- Υλικές Ζημιές κατά ατύχημα
 • Αστική Ευθύνη Πυρός
 • Ανασφάλιστο Όχημα – Υλικές Ζημιές
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Πυρός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Φροντίδα Αποζημίωσης
 • Οδική Βοήθεια Βλάβης
 • Αυτοπροστασία
 • Επίδομα συνέπεια Πυρός, Κλοπής
 • Ζημιές Αερόσακων συνέπεια ατυχήματος
 • Οδική Βοήθεια Ατυχήματος
 • Βοήθεια Ατυχήματος
 • Νομική Προστασία
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Αντικατάσταση κλειδιών

 

Ασφάλειες ζωής

                        Ασφάλειες ζωής

 

Η Ασφάλεια Ζωής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βασικότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα αφού φροντίζετε για το μέλλον των ανθρώπων που αγαπάτε, οι οποίοι είναι οικονομικά εξαρτημένοι από εσάς

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ανεκτίμητα:

 • Διατηρεί την ποιότητα της ζωής της οικογένειά σας σε ικανοποιητικό επίπεδο
 • Εξασφαλίζει την εκπλήρωση των μελλοντικών στόχων των παιδιών σας (σπουδές )
 • Εξοφλεί άμεσα τα δάνειά σας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνετε άμεση εξασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων
 • Προστατεύει την ακίνητη περιουσία σας και σας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων φορολογικών πλεονεκτημάτων

Ταξιδιωτική ασφάλιση

 

                   Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ταξιδιωτική ασφάλιση

5.0/5 rating (1 votes)
Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάποιον που ταξιδεύει συχνά και θέλει να είναι εξασφαλισμένος αυτός και η οικογένεια του σε περίπτωση που κάτι αναπάντεχο συμβεί στον ίδιο ή στην οικογένεια του.Πιο αναλυτικά μπορούμε να προσφέρουμε το παρακάτω πακέτο με την εγγύηση της GENERALI:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

 • Η ασφάλιση ισχύει παγκόσμια.

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • Διακοπή Ταξιδιού. Σε περίπτωση διακοπής ταξιδιού του ασφαλισμένου λόγω θανάτου, σοβαρού ατυχήματος ή μη προϋπάρχουσας ασθένειας του ιδίου, του συνοδού του ή συγγενούς α΄ βαθμού συγγένειας καλύπτονται με τον συντονισμό του Generali Call Center.
 • Καθυστέρηση και Ακύρωση ταξιδιού.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταβολή αποζημίωσης γίνεται για μία από τις δύο αιτίες καθυστέρησης ή ακύρωσης ταξιδιού.
 • Ολική Απώλεια Αποσκευών
 • Καθυστέρηση Άφιξης Αποσκευών
 • Έκτακτα Έξοδα Υγείας Λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας
 • α έξοδα για την επιστροφή του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του
 • οι δαπάνες του ταξιδιού που έχουν προκαταβληθεί από τον ασφαλισμένο και τις οποίες δεν μπορεί να επανεισπράξει
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης ταξιδιού καταβάλλεται το ποσό των € 50 για κάθε δώδεκα (12) ώρες καθυστέρησης έως του ποσού των 2.000 €.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένου ταξιδιού λόγω καθυστέρησης αναχώρησης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών της προκαθορισμένης ώρας αναχώρησης καταβάλλεται το ποσό των 2.000 €.
 • Σε περίπτωση ολικής απώλειας αποσκευών κατά την διάρκεια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του μεταφορέα ή εντός δωματίου ξενοδοχείου / ενοικιαζόμενου δωματίου καταβάλλεται το ποσό των 2.000 €.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών μεγαλύτερης των 6 (έξι) ωρών καταβάλλονται τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως του ποσού των 2.000 € για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

 

Καλύπτονται εκτός Ελλάδας τα έκτακτα έξοδα υγείας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μετά από ατύχημα ή ασθένεια κατά τη διάρκεια ταξιδιού του έως του ποσού των 200.000 € με την ενημέρωση και τον συντονισμό του Generali Call Center, μέχρι του ποσού 2.000 €.

 • Ιατρική μεταφορά στη χώρα διαμονής
 • Μεταφορά & διαμονή μέλους οικογένειας (στον τόπο νοσηλείας)
 • Μεταφορά σορού (ανώτατο όριο ευθύνης κατά ασφαλιστικό έτος το ποσό των 5.000 €.
 • Νοσηλεία σε νοσοκομείο και χειρουργική επέμβαση
 • Επείγοντα οδοντιατρικά έξοδα μέχρι 150 €

 

Προσωπικό Ατύχημα

 • Καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των 200.000 € σε περίπτωση Θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό των 200.000 € σε περίπτωση Σοβαρής Μόνιμης Ανικανότητάς από Ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

Αστική Ευθύνη

 • Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων του ασφαλισμένου ή προσώπων για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος για λάθη ή παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έως του ποσού των 200.000 €.

 

Χρήματα, Ταξιδιωτικά Έγγραφα και Διαβατήριο

 • η κλοπή χρημάτων από τον ασφαλισμένο κατά την μεταφορά από τον ίδιο ή από χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου έως του ποσού των 200 €.
 • η αξία, τα έκτακτα έξοδα και τα έξοδα έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής έως του ποσού των 1.000 €.

 

Αεροπειρατεία και Απαγωγή

 • Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν κατά ασφαλιστικό έτος και ανά ασφαλισμένο άτομο.
 • Καταβάλλεται το ποσό των 200 € για κάθε ημέρα κατά την οποία ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε ομηρία λόγω αεροπειρατείας ή απαγωγής έως του ποσού των 6.000 €.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *