ΙΚΤΕΟ: Αξιόπιστος έλεγχος & ασφάλεια. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι; Ποια τα πρόστιμα και τι ισχύει για τα ΚΤΕΟ και την ασφάλιση αυτοκινήτου; Όλες οι απαντήσεις θα τις βρείτε μέσα στο site μας..

 

 

 

Με υπουργική απόφαση, τα δημόσια ΚΤΕΟ αναστέλλουν τη λειτουργία τους για να μπορέσουν να αναβαθμιστούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα ελέγχου τους. Έτσι, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο του τεχνικού ελέγχου του συνόλου των οχημάτων.

 

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος των οχημάτων 
Η κατάσταση του στόλου των οχημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Δημόσια Ασφάλεια, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, κινούνται και τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας στα αυτοκίνητα που περιλαμβάνουν συνεχή εξέλιξη των συστημάτων παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας κι έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα, καθώς επίσης και οι συνεχείς έρευνες που έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων.
 Στο κάθε όχημα προκαλούνται ποικίλες φθορές, οι οποίες επιδιορθώνονται με την περιοδική συντήρηση, που πολλές φορές δεν γίνεται όπως ενδείκνυται από μεγάλη μερίδα των ιδιοκτητών. Τα κενά που δημιουργούνται από τις ελλείψεις συντήρησης, έρχονται να καλύψουν και να επισημάνουν τα ΚΤΕΟ. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *