Το CMBioTime της BioLink είναι ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης του προσωπικού το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια όπως είναι:  η λογιστική, η ανάλυση, ο έλεγχος του χρόνου εργασίας και ο περιορισμός πρόσβασης σε περιοχές και εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν το BioTime αναγνωρίζονται από τις επαγωγικές κάρτες τους καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις τους με απόλυτη ακρίβεια.

Το CMBioTime εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απολαμβάνουν την αποδοτικότητα του BioTime. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και την χρήση του. Επίσης, μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το CMBioTime σε απομακρυσμένα γραφεία ή υποκαταστήματα. Το CMBioTime λαμβάνει υπόψη του την ιεραρχική δομή της εταιρείας καθορίζοντας τα δικαιώματα ενός διαχειριστή, ώστε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.

 

Το CMBioTime είναι φιλικό προς τον χρήστη και μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους, καθώς ένας μεγάλος αριθμός αναφορών καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων όπως εκείνα των λογιστηρίων και των ανθρώπινων πόρων. Επομένως, το CMBioTime αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους IT-Managers και τους διαχειριστές συστήματος.

 

Το Bιομετρικό Σύστημα CMΒΙΟΤΙΜΕ περιλαμβάνει το απαραίτητο παρακάτω Hardware & Software.


1
. Τερματικό ωρομέτρησης με αισθητήρα με ‘’κλειδί’’ από την γεωμετρία του δακτυλικού, Επαγωγική κάρτα ή κωδικό (και συνδυασμός αυτών), ColorLCDDisplay και Keypad. Το παρών σύστημα χρειάζεται σύνδεση δικτύου με Η/Υ και με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δουλεύει και Offline.

2. Softwareγια την ωρομέτρηση εργαζομένων και άδεια για server διαχείρισης / παρακολούθησης αποτελεσμάτων. Εξαγωγή στοιχείων Εxcel / Text παρέχεται.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *