Ανανεώσεις Διπλωμάτων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΩΝ


Γλυτώσετε πολύτιμο χρόνο από τη διαδικασία αναθεώρησης των επαγγελματικών η ερασιτεχνικών σας διπλωμάτων.

Εσείς απλά συμπληρώστε τις υπεύθυνες δηλώσεις, που οι συνεργάτες μας θα σας προσκομίσουν, μαζί με τέσσερις φωτογραφίες σας διαβατηρίου που θα μας δώσετε.


Έτσι απλά και γρήγορα μπορείτε πλέον και εσείς να έχετε, χωρίς να χάσετε λεπτό από τον πολύτιμο σας χρόνο, το νέο μηχανογραφημένο δίπλωμά σας.

DIPLOMA

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Αντίγραφο διπλώματος λόγω απώλειας,κλοπής ή φθοράς
Γλυτώστε πολύτιμο χρόνο από τη διαδικασία αντικατάστασης  διπλωμάτων.

Εσείς απλά συμπληρώστε τις υπεύθυνες δηλώσεις, που οι συνεργάτες μας θα σας προσκομίσουν,μαζί με δύο (2) φωτογραφίες σας διαβατηρίου που θα μας δώσετε.

Έτσι απλά και γρήγορα μπορείτε πλέον και εσείς να έχετε, χωρίς να χάσετε λεπτό από τον πολύτιμο σας χρόνο, το νέο μηχανογραφημένο δίπλωμά σας.